งานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม
         วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โรงเรียนแม่กุวิทยาคมได้จัดกิจกรรม MKW Open House งานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม "ขับเคลื่อนการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้สู่ Thailand4.0" ณ บริเวณใต้ถุ่นอาคารเฟื่องฟ้า 
        


   

     
   
    
 
                                                                                                                                      
ข่าวการศึกษา
^