กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนแม่กุวิทยาคมปี 2562
         ในวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โรงเรียนแม่กุวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ บริเวณสนามฟุตบอลค่ายลูกเสือชั่วคราว ของโรงเรียนแม่กุวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
       
        


   

     
   
    
 
                                                                                                                                      
ข่าวการศึกษา
^