ศึกษาดูงานระบบช่วยเหลือนักเรียน
     ในวันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ได้พาคณะครูหัวหน้าระดับชั้นไปศึกษาดูงานระบบช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
   

     
   
    
 
                                                                                                                                      
ข่าวการศึกษา
^