ข่าวสารจากเว็บไซต์

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะพัฒนาอาชีพ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะพัฒนาอาชีพ

28 ก.พ. 2563 0 234

วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนแม่กุวิทยาคมได้จัด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะพัฒนาอาชีพ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนแม่กุวิทยาคมปีการศึกษา2562
เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนแม่กุวิทยาคมปีการศึกษา2562

23 ก.พ. 2563 0 162

วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนแม่กุวิทยาคมได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนแม่กุวิทยาคมปีการศึกษา2562 ณ บริเวณสนามฟุตบอลค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

กิจกรรมวันครู ปี 63
กิจกรรมวันครู ปี 63

20 ม.ค. 2563 0 183

ในวันที่ 16 มกราคม 2563 โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันครู ปี 63 ขึ้นครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมีความสุข

ศึกษาดูงานระบบช่วยเหลือนักเรียน ที่โรงเรียนพบพระวิทยาคม
ศึกษาดูงานระบบช่วยเหลือนักเรียน ที่โรงเรียนพบพระวิทยาคม

14 ม.ค. 2563 0 242

วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม พร้อมคณะหัวหน้าระดับชั้น ไปศึกษาดูงานระบบช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

นางสาวเกษมณี อุดทาสา ได้นำนักเรียนจำนวน 5 คน เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาแม่ละออ ณ บ้านสวนละออ บ้านแม่กื้ดสามท่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นางสาวเกษมณี อุดทาสา ได้นำนักเรียนจำนวน 5 คน เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาแม่ละออ ณ บ้านสวนละออ บ้านแม่กื้ดสามท่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

11 ม.ค. 2563 0 265

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสาวเกษมณี อุดทาสา ได้นำนักเรียนจำนวน 5 คน เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาแม่ละออ ณ บ้านสวนละออ บ้านแม่กื้ดสามท่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายธรรมรัตน์ ตาคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร “เด็กดีมีคุณธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ” ปี 2563 คัดเลือกโดย วัฒนธรรมจังหวัดตาก
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายธรรมรัตน์ ตาคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร “เด็กดีมีคุณธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ” ปี 2563 คัดเลือกโดย วัฒนธรรมจังหวัดตาก

11 ม.ค. 2563 0 217

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายธรรมรัตน์ ตาคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร “เด็กดีมีคุณธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ” ปี 2563 คัดเลือกโดย วัฒนธรรมจังหวัดตาก

นางสาวลาวัลย์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม พร้อมทั้งตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มอบของขวัญปีใหม่ แด่ นางสุพัตรา ธนะขว้าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายปรีชา หาญปรีชาสวัสดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดต.บัญชา ดำนิล นายกองค์การ
นางสาวลาวัลย์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม พร้อมทั้งตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มอบของขวัญปีใหม่ แด่ นางสุพัตรา ธนะขว้าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายปรีชา หาญปรีชาสวัสดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดต.บัญชา ดำนิล นายกองค์การ

11 ม.ค. 2563 0 189

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสาวลาวัลย์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม พร้อมทั้งตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มอบของขวัญปีใหม่ แด่ นางสุพัตรา ธนะขว้าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายปรีชา หาญปรีชาสวัสดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวลาวัลย์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม พร้อมทั้งตัวแทนคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มอบของขวัญปีใหม่ แด่ ดร.สุชาติ จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานบริษัท ฮงล้ง แอนด์ชัน จำกัด นายสุพันธ์ หลวงพระบาง กำนันตำบลพระธาตุผาแดงและตัวแทนสำนักปลัดเทศบาลแ
นางสาวลาวัลย์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม พร้อมทั้งตัวแทนคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มอบของขวัญปีใหม่ แด่ ดร.สุชาติ จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานบริษัท ฮงล้ง แอนด์ชัน จำกัด นายสุพันธ์ หลวงพระบาง กำนันตำบลพระธาตุผาแดงและตัวแทนสำนักปลัดเทศบาลแ

11 ม.ค. 2563 0 295

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสาวลาวัลย์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม พร้อมทั้งตัวแทนคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มอบของขวัญปีใหม่ แด่ ดร.สุชาติ จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานบริษัท ฮงล้ง แอนด์ชัน จำกัด นายสุพันธ์ หลวงพระบาง กำนันตำบลพระธาตุผาแด

นางสาวลาวัลย์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม พร้อมทั้งตัวแทนครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มอบของขวัญปีใหม่ แด่ นายดิฐชัย ฉันติกุล อดีตรองนายก อบจ.ตาก นายเจริญ สุต๋า สมาชิกสภาจังหวัด และนายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวลาวัลย์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม พร้อมทั้งตัวแทนครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มอบของขวัญปีใหม่ แด่ นายดิฐชัย ฉันติกุล อดีตรองนายก อบจ.ตาก นายเจริญ สุต๋า สมาชิกสภาจังหวัด และนายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

11 ม.ค. 2563 0 239

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสาวลาวัลย์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม พร้อมทั้งตัวแทนครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มอบของขวัญปีใหม่ แด่ นายดิฐชัย ฉันติกุล อดีตรองนายก อบจ.ตาก นายเจริญ สุต๋า สมาชิกสภาจังหวัด และนายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการ

นางสาวลาวัลย์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มอบของขวัญปีใหม่ แด่หน่วยงานราชการในเขตตำบลแม่กุ
นางสาวลาวัลย์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มอบของขวัญปีใหม่ แด่หน่วยงานราชการในเขตตำบลแม่กุ

11 ม.ค. 2563 0 257

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสาวลาวัลย์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มอบของขวัญปีใหม่ แด่หน่วยงานราชการในเขตตำบลแม่กุ นายสุวิทย์ ยาเถิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่กุวิทยาคม

เข้าร่วม กีฬา อบต.แม่กุสัมพันธ์ ประจำปี 2563
เข้าร่วม กีฬา อบต.แม่กุสัมพันธ์ ประจำปี 2563

11 ม.ค. 2563 0 213

วันที่ 5 มกราคม 2563 นางสาวลาวัลย์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตัวแทนคณะครูและนักเรียน ได้เข้าร่วม กีฬา อบต.แม่กุสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นางสาวลาวัลย์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มอบของขวัญปีใหม่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน แด่ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
นางสาวลาวัลย์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มอบของขวัญปีใหม่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน แด่ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38

11 ม.ค. 2563 0 241

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสาวลาวัลย์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มอบของขวัญปีใหม่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน แด่ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 นายชัยพฤกติ์ เ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่กุวิทยาคม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่กุวิทยาคม

11 ม.ค. 2563 0 226

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:00 น. โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่กุวิทยาคม เพื่อทำการปรึกษาหารือร่วมกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานของโรงเรียนแม่กุวิทยาคมต่อไป

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะครู กรรมการสถานศึกษาและนักเรียน ร่วมกันรณรงค์ สวมใส่ผ้าไทย
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะครู กรรมการสถานศึกษาและนักเรียน ร่วมกันรณรงค์ สวมใส่ผ้าไทย

11 ม.ค. 2563 0 291

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะครู กรรมการสถานศึกษาและนักเรียน ร่วมกันรณรงค์ สวมใส่ผ้าไทย “นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น” ในทุกๆวันศุกร์ของสัปดาห์

เชิญชวนคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
เชิญชวนคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

11 ม.ค. 2563 0 185

ท่านผู้อำนวยการลาวัลย์ เกติมา เชิญชวนคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อรณรงค์ลดสภาวะโลกร้อน ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกลดการใช้ถุงหิ้วพลาสติก ลดภาระค่าใช้จ่าย และลดปริมาณขยะ รวมถึง อนามัยสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบที่ท

กิจกรรมส่งมอบความสุข ปี 2562 และต้อนรับ ปี 2563
กิจกรรมส่งมอบความสุข ปี 2562 และต้อนรับ ปี 2563

11 ม.ค. 2563 0 216

26 ธันวาคม 2562 ดร.ลาวัลย์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งมอบความสุข ปี 2562 และต้อนรับ ปี 2563 ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ มีความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร “We Are Family” โดยมีกิจกรรมการ

กิจกรรม “Merry Chrismas & Happy New Year”
กิจกรรม “Merry Chrismas & Happy New Year”

11 ม.ค. 2563 0 156

27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรม “Merry Chrismas & Happy New Year” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ และมีการประกวดชุดรีไซเคิล ของนักเรียนแต่ละห้องเรียน ใ

กิจกรรมนิทรรศการอาหารนานาชาติ “International Street Food”
กิจกรรมนิทรรศการอาหารนานาชาติ “International Street Food”

11 ม.ค. 2563 0 187

27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการอาหารนานาชาติ “International Street Food” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารและวัฒนธรรมการแต่งกา

กิจกรรมเนื่องในโอกาสโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับการยกย่องให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
กิจกรรมเนื่องในโอกาสโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับการยกย่องให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

11 ม.ค. 2563 0 256

26 ธันวาคม 2562 ดร.ลาวัลย์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม เป็นตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับการยกย่องให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 และรั

^