Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • thumbnail

  นายวนิตย์ ตาคำ

  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

 • thumbnail

  นางพัชราภรณ์ นาละต๊ะ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวแสงคาร สิงหล้า

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวเกษมณี อุดทาสา

  ครูผู้ช่วย

^