รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายบัณฑิต ต๊ะทองคำ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^