รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายไผทพงศ์ ภักดีรุจีรัตน์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตำแหน่งครู คศ.1

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^