รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางกัลยาณี เรืองฤทธิ์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์055030153

อีเมล

^