รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายกิตติศักดิ์ ยะเปี้ย

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์055030153

อีเมล

^